DECONT 300 TVA PDF

Aceasta operatie se face in urma inregistrarii de catre utilizator, a documentelor. Urmarind fiecare camp din declaratie, vom stabili in cele ce urmeaza care sunt campurile obligatorii a fi completate in facturi pentru ca sumele sa fie corect preluate in Declaratia Formularul "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Perioada de raportare" poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. Randul 1 , Declaratia : Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art.

Author:Yolar Gojora
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):21 July 2009
Pages:181
PDF File Size:13.53 Mb
ePub File Size:8.83 Mb
ISBN:201-8-87805-667-2
Downloads:67477
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GajoraDeclaratia se depune pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale urmatoare, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont. La cerere se anexeaza o copie a jurnalelor de TVA din luna respectiva, precum si o copie dupa decontul de TVA , impreuna cu recipisa. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se poate face in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale prevazut de Legea nr.

Corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prezentelor instructiuni, nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala. Prin exceptie de la pct. In acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusa de persoana impozabila, va fi insotita de dispozitia de masuri, in copie si original.

Corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza de compartimentul cu atributii de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

Solicitarea va cuprinde in mod obligatoriu: data, ora si locul stabilite pentru prezenta persoanei impozabile; baza legala a solicitarii; scopul solicitarii; documentele pe care urmeaza sa le prezinte persoana impozabila necesare corectarii erorilor.

Decizia se completeaza numai la randurile care au suferit modificari, cu diferentele in plus sau in minus fata de suma declarata initial, si contine, in mod obligatoriu, elementele prevazute la art. Termenul de plata a diferentei pozitive de taxa pe valoarea adaugata se stabileste, potrivit reglementarilor legale, in functie de data comunicarii deciziei de corectare.

Un exemplar se comunica persoanei impozabile, conform art.

AUTONICS TZN4S PDF

Model cerere corectie decont de TVA

Tba comerciala primita de la furnizor si inscrisa pe factura de achizitie, reduce costul de achizitie al bunurilor. Posted in Contabilitate Leave a comment. This site uses cookies. Reducerile comerciale care se primesc ulterior facturarii bunurilor corecteaza costul stocurilor daca acestea mai sunt in gestiune. De asemenea, prin Legea nr.

BERTRAND RUSSELL WARUM ICH KEIN CHRIST BIN PDF

Instructiunile de completare de decontului de TVA (D300) 2016

.

D882P DATASHEET PDF

DECONT 300 TVA PDF

.

LIVRO REVOLUCIONANDO O APRENDIZADO PDF

Instrucțiuni pentru completarea formularului (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată» | Ghid

.

Related Articles