AMAL JAMAI PDF

Malahan, tanpanya akan hilanglah kepaduan dan keseragaman di dalam tindakan harakah. Ia mempunyai cirri-ciri tertentu yang membezakan dengan sebarang aktiviti berkumpulan dan ianya hanya akan dapat dilakukan di dalam konteks sebuah jamaah. Ia menangkap mana-mana kambing yang jauh dan terpencil. Untuk penelitian yang lebih mendalam, perlulah dihuraikan beberapa anasir amal jamaie di dalam pengertian tersebut iaitu: 1.

Author:Fenritilar Fejind
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):16 July 2009
Pages:167
PDF File Size:8.34 Mb
ePub File Size:7.61 Mb
ISBN:546-7-33034-287-9
Downloads:59891
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VillMalahan, tanpanya akan hilanglah kepaduan dan keseragaman di dalam tindakan harakah. Ia mempunyai cirri-ciri tertentu yang membezakan dengan sebarang aktiviti berkumpulan dan ianya hanya akan dapat dilakukan di dalam konteks sebuah jamaah.

Ia menangkap mana-mana kambing yang jauh dan terpencil. Untuk penelitian yang lebih mendalam, perlulah dihuraikan beberapa anasir amal jamaie di dalam pengertian tersebut iaitu: 1. Amal yang diputuskan oleh jamaah. Jamaah yang munazzamah teratur. Menurut manhaj yang tertentu dan kaedah-kaedah pencapainya. Untuk mencapai matlamat yang tertentu. Ia akan menjadi amal apabila diputuskan oleh jamaah dan dilakukan di atas keputusan jamaah yang diberi mandate oleh jamaah untuk membuat sesuatu keputusan.

Syarat-syarat Amal Jamaie a Amal tersebut tidak disyaratkan kepada semua anggota jamaah agar terlibat sama, malah mencukupi dengan dilakukan oleh sebahagian daripadanya sahaja. Walaupun demikian, dalam semua keadaan amal yang dilakukan itu diputuskan oleh jamaah dan mendapat persetujuan yang jelas dari jamaah.

Termasuk dalam amal yang disyariatkan ialah semua amal yang diharuskan oleh syariat dalam keadaan darurat atau yang diharuskan kerana rukhsah. Tanpa tanzim, jamaah tidak akan berjaya dalam gerak kerjanya. Terdapat beberapa aspek yang perlu wujud dalam jamaah munazzamah: a Baiah Iaitu janji taat setia ahli jamaah kepada pimpinan untuk taat dan hidup di atas landasan yang ditentukan oleh jamaah dalam memperjuangkan Islam. Baiah hendaklah diberikan dengan kefahamn yang jelas tentang setiap aspek jamaah dengan keyakinan yang tinggi dan disusuli dengan iltizam kepada jamaah.

Adanya baiah beerti adanya kepimpinan. Dalam konteks sebuah jamaah, kepimpinan mestilah dipilih oleh jamaah dan ia mampu, cekap dalam melaksanakan tugas serta amanah dalam mentadbir menurut lunas-lunas Islam.

Pendokong dan ahli jamaah wajib mentaati pemimpin terutamanya dalam melakukan amal jamaie. MANHAJ Manhaj ialah methodology atau kumpulan tindakan-tindakan atau perencanaan-perencanaan yang digunakan oleh harakah Islamiyyah untuk mencapai matlamatnya.

INTO THE BERMUDA TRIANGLE GIAN QUASAR PDF

Ahmad Jamal

Sesungguhnya barangsiapa yang meninggalkan jamaah sejengkal, maka telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika kembali. Dan barangsiapa yang menyeru dengan seruan Jahiliyah maka termasuk buih Jahannam. Dan siapa yang keluar walaupun sejengkal dari jamaah berarti telah melepaskan ikatan Islam dalam dirinya. Dan siapa yang telah keluar dari ikatan jamaah maka ia telah sesat dan celaka seperti binatang yang ikatannya lepas sehingga tidak dapat dijamin keselamatannya. Dan seluruh mahluk diciptakan Allah secara berpasang-pasangan dimana satu sama laim saling membutuhkan. Elektron jika dipertemukan dengan Proton aakan menghasilkan tenaga listrik yang besar.

EL HOMBRE SOMBRA CODY MCFADYEN PDF

Amal Jama’i

Dilakukan bersama-sama 3. Mempunyai sistem organisasi yang tersusun rapi 4. Tindakan dan kegiatan sesuai dengan strategi tertentu 5. Seluruh kegiatan untuk tujuan bersama Lalu, adapun amal jamai ini memiliki keutamaan tersendiri, yakni : 1.

ARHEOLOSKI VESTNIK PDF

Photos : Amel Bent dans une combinaison au décolleté ultra plongeant... fallait oser !

Posted on May 28, by yahyaayyash 1. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut tidak semua orang harus melaksanakannya, dan tidak semua orang harus terlibat dengan semua kegiatan tersebut. Bahkan sebaiknya masing-masing mengambil porsinya sendiri-sendiri. Tindakan dan kegiatannya sesuai dengan strategi pendekatan yang telah digariskan oleh jamaah 4. Seluruh kegiatannya bertujuan untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan bersama 1. Perjuangan Islam terlalu berat untuk dipikul secara individual karena perjuangan Islam bertujuan mengikis habis jahiliyah sampai ke akar-akarnya dan menegakkan Islam sebagai penggantinya. Tanpa adanya struktur tandzim haraki yang setarap dengan struktur yang dihadapi jahiliyah dalam segi kesadaran, penataan dan kekuatan, tugas perjuangan Islam tak mungkin dapat dihasung meskipun dengan berpayah-payah dan pengorbanan seluruh kemampuan.

FM 3-21.5 PDF

KEWAJIBAN BERJAMAAH DAN AMAL JAMA’I

Tidak ada satu orang pun dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang kaya membutuhkan si miskin untuk membantu tugas-tugas sehari-harinya. Orang miskin pun membutuhkan orang kaya. Demikian juga, sehebat apapun seorang Nabi atau Rasul tidak mungkin dapat mewujudkan negara Madinah tanpa adanya kerja sama antara kaum muslimin, terutama kaum Muhajirin dan Anshar. Kenapa demikian? Bangsa semut tidak dapat membuat sarang atau menyimpan makanan tanpa adanya kerjasama di antara mereka. Bila kita melihat kehidupan semut, betapa mereka ulet dan saling bergotong royong dalam bekerja.

Related Articles